Baner BIP
Oferty pracy
Poniedziałek, 24 wrzesień 2018 r.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisko:
SPECJALISTA W SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Zakres czynności:

•    prowadzenie ewidencji związanej z Obszarem Ograniczonego Użytkowania;

•    współpraca z kancelariami prawnymi i działem prawnym WZI;

•    występowanie do urzędów administracji państwowej o uzyskiwanie pozwoleń i decyzji dla urządzeń i instalacji eksploatowanych przez WZI;

•    przygotowywanie dokumentacji dotyczących przetargów oraz koordynacja działań w zakresie zamówień publicznych;

•    współpraca z podmiotami zajmującymi się remontami i konserwacją obiektów zabytkowych;

•    współpraca z powiatowym, wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dotacji.

 

Wymagania:

•    Wykształcenie: wyższe (preferowany inżynier ochrony środowiska);

•    Biegła znajomość ms office (excel,word,power point,outlook);

•    Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, dokładność;

•    Umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole

•    Dodatkowo preferowane: doświadczenie w pracy w administracji publicznej, znajomość zagadnień związanych z z ochroną środowiska i konserwacją zabytków.

 

Oferujemy:

•    Umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin;

•    Możliwość rozwoju zawodowego;

 

Oferty prosimy składać na adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61 - 716 Poznań, drogą elektroniczną na adres: wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 261 572 490.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

SPECJALNOŚĆ TELETECHNIK

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym,
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Świadectwo kwalifikacyjne „D”.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”,

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

•    Umiejętność kosztorysowania,

•    Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych.

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 723.

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Wymagania:

•    Dyplom magistra prawa,

 

Doświadczenie w zakresie:

•    Prawo Zamówień Publicznych,
•    Obsługi prawnej procesów budowlanych,
•    Gospodarki nieruchomościami,
•    Umów cywilnoprawnych,
•    Ochrony środowiska,

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 490

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

SPECJALNOŚĆ ELEKTRYK

 

 

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym;
•    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•    świadectwo kwalifikacyjne serii „D„.

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”
•    umiejętność kosztorysowania;
•    znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych;
•    znajomość zagadnień OZE.
•    umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

 

Oferty należy kierować na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pllub kontaktować się telefonicznie pod numerami: 261 572 361 lub kom. 663 663 026