Baner BIP
Oferty pracy
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

zatrudni Pracownika na stanowisko:

SAMODZIELNY REFERENT

W Wydziale Gospodarki Sprzętem Infrastruktury

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie - preferowane techniczne;
 • 4 - letnie doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE;
 • niekaralność.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • znajomość zasad prowadzenia gospodarki materiałowej;
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji sprzętu technicznego;
 • znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych.

Oferty prosimy składać na adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61 – 716 Poznań, drogą elektroniczną na adres: wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 261 572 707, kom. 785 206 478 – Szef Wydziału Gospodarki Sprzętem Infrastruktury.

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

            zatrudni Pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK SEKCJI

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowany inżynier ochrony środowiska);
 • znajomość zagadnień w zakresie kształtowania i przywracania środowiska
  do stanu pierwotnego;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska i konserwacją zabytków;
 • minimum 4 - letnie doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników;
 • umiejętność obsługi MS Office.

 

Dodatkowe preferencje:

Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE lub POUFNE.

 

Oferty pisemne należy składać adres ul. T. Kościuszki 92/98, 61 – 716 Poznań,                   drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie z numerem 261 572 361 lub 663 663 026.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

            zatrudni Pracownika na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA

SEKCJA PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA/WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • znajomość procedur związanych z organizacją procesów budowlanych finansowanych ze środków publicznych (przygotowanie procedur przetargowych na wybór wykonawców dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, nadzór nad opracowywaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz odbiór wykonanych dokumentacji projektowych);
 • znajomość ustaw i przepisów związanych z realizacją ww. zadań;
 • umiejętność wyceny prac projektowych;
 • minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi MS Office;
 • niekaralność.

 

Dodatkowe preferencje:

 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.

 

Zatrudnienie na stanowisku Starszego Specjalisty związane będzie z dopuszczeniem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.

Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin.

 

Oferty prosimy składać na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 261 572 432 lub 261 572 723.

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

SPECJALNOŚĆ TELETECHNIK

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym,
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Świadectwo kwalifikacyjne „D”.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”,

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

•    Umiejętność kosztorysowania,

•    Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych.

 

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 723.

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Wymagania:

•    Dyplom magistra prawa,

 

Doświadczenie w zakresie:

•    Prawo Zamówień Publicznych,
•    Obsługi prawnej procesów budowlanych,
•    Gospodarki nieruchomościami,
•    Umów cywilnoprawnych,
•    Ochrony środowiska,

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 490

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

SPECJALNOŚĆ ELEKTRYK

 

 

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym;
•    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•    świadectwo kwalifikacyjne serii „D„.

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”
•    umiejętność kosztorysowania;
•    znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych;
•    znajomość zagadnień OZE.
•    umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

 

 

Oferty należy kierować na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pllub kontaktować się telefonicznie pod numerami: 261 572 361 lub kom. 663 663 026