Baner BIP
Oferty pracy
Środa, 20 czerwiec 2018 r.

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewne;

•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

•    Co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa w kierowaniu robotami konstrukcyjno – budowlanymi.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”;

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE;

•    Umiejętność kosztorysowania;

•    Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych;

 

•    Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań. Kontakt telefoniczny: 261 572 636 lub kom. 695 663 095.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNO - DROGOWA

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewne;

•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno - drogowej;

•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

•    Co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa w kierowaniu robotami inżynieryjno - drogowymi.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”;

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE;

•    Umiejętność kosztorysowania;

•    Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych;

 

•    Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań. Kontakt telefoniczny: 261 572 636 lub kom. 695 663 095.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SAMODZIELNY REFERENT w WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

 

Zakres czynności:

•    Kompletowanie danych do identyfikacji zasobów (wyrobów, produktów) celem nadania numeru ewidencyjnego JIM (Jednolitego Indeksu Materiałowego) dla prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej;
•    Identyfikacja zasobów oraz sporządzanie wniosku o nadanie JIM określonym wyrobom;

•    Sprawdzenie poprawności otrzymanych danych JIM od dostawców, WOG, użytkownika dla wygenerowanych pozycji indeksowych;

•    Uzgadnianie JIM w poszczególnych komórkach organizacyjnych WZI;

•    Przesyłanie druków JIM do uzgodnienia z użytkownikiem i WOG;

•    Przedstawianie propozycji pism w zakresie prowadzonych czynności.

Wymagania:

•    Wykształcenie : średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane) w branży budowlanej lub pokrewnej.

•    Biegła znajomość ms office (exel,word,power point,outlook).

•    Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, dokładność.

•    Dodatkowe preferowne: doświadczenie w pracy w administracji publicznej, znajomość zagadnień związanych z obsługą inwestycji budowlanych w tym zasad gospodarowania środkami trwałymi, doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z obsługą finansową zadań realizowanych przez pracodawcę.

 

Oferujemy:

•    Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

•    Możliwość rozwoju zawodowego

 

•    Oferty prosimy składać na adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61 – 716 Poznań, drogą elektroniczną na adres: wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 261 572 040, kom. 695 663 095.

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA w SEKCJI INFRASTRUKTURY

 

 

Zakres czynności:

•    Koordynacja współpracy/ zadań związanych z obecnością wojsk sojuszniczych w rejonie odpowiedzialności WZI;
•    Pełnienie roli pomocniczego tłumacza w spotkaniach roboczych związanych z infrastrukturą

•    Sporządzanie dokumentacji planistycznej i wynikowej

Wymagania:

•    Wykształcenie wyższe techniczne albo zarządzanie

•    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem(np. STANAG min. 2, CAE, IELTS i TOEFL lub pokrewne)

•    Doświadczenie w pracy min. 3 lata

•    Znajomość tematyki wojskowej

•    Dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, dokładność

•    Umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole

•    Biegła znajomość MS Office

 

Oferujemy:

•    Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

•    Możliwość rozwoju zawodowego

 

•    Oferty prosimy składać na dres: ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres: wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 261-572-272 lub kom. 663 663 067

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA w SEKCJI INFRASTRUKTURY

 

SPECJALNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

Zakres czynności:

•    Przygotowywanie informacji w zakresie opiniowania, uzgadniania oraz składania uwag i wniosków do dokumentów planistycznych i innych dokumentów pokrewnych
•    Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, pracowniami planowania, biurami projektowymi itp. W zakresie zmiany przeznaczenia gruntów kompleksów wojskowych

•    Przygotowywanie raportów w zakresie identyfikacji stanu istniejącego nieruchomości w celu optymalnego zagospodarowania nieruchomości

•    Przygotowanie okresowych raportów z bieżącej pracy w Sekcji Infrastruktury

Wymagania:

•    Wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura i pokrewne (geografia, geodezja i kartografia)

•    Znajomość zagadnień prawa z zakresu planowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, geodezji

•    Biegła znajomość ms office (excel, word, power point, outlook)

•    Biegłe posługiwanie się internetowymi systemami informacji przestrzennej

•    Umiejętność posługiwania się programem autocad, qgis

•    Umiejętności analityczne, czytanie map geodezyjnych

•    Dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, dokładność

•    Mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 

Oferujemy:

•    Umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin

•    Możliwość rozwoju zawodowego

•    Oferty prosimy składać na dres: ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres: wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 261-572-693 lub 261-572-272

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJNO – BUDOWLANA

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie ogólnobudowlanym
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE

•    Umiejętność kosztorysowania

•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

•    Znajomość zagadnień OZE

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

 

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie sanitarnym,
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych ,
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”,

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

•    Umiejętność kosztorysowania,

•    Znajomość zagadnień OZE

 

Oferty należy kierować na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerami: 261 572 361.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

SPECJALNOŚĆ TELETECHNIK

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym,
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Świadectwo kwalifikacyjne „D”.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”,

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

•    Umiejętność kosztorysowania,

•    Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych.

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 723.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Wymagania:

•    Dyplom magistra prawa,

 

Doświadczenie w zakresie:

•    Prawo Zamówień Publicznych,
•    Obsługi prawnej procesów budowlanych,
•    Gospodarki nieruchomościami,
•    Umów cywilnoprawnych,
•    Ochrony środowiska,

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 490

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

 

SPECJALNOŚĆ TELETECHNIK

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie telekomunikacji;
•    uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    posiadanie zaświadczenia wpisu na listę Komendanta Wojewódzkiego Policji dla Kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”.

 

 

LUB AUTOMATYK

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie automatyki;
•    świadectwo kwalifikacyjne serii „D”.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”.

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań. Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 490.

 

 

 

 

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

SPECJALNOŚĆ ELEKTRYK

 

 

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym;
•    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•    świadectwo kwalifikacyjne serii „D„.

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”
•    umiejętność kosztorysowania;
•    znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych;
•    znajomość zagadnień OZE.
•    umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

 

Oferty należy kierować na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pllub kontaktować się telefonicznie pod numerami: 261 572 361 lub kom. 663 663 026