Baner BIP
Oferty pracy
Niedziela, 18 marzec 2018 r.

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA w SEKCJI INFRASTRUKTURY

 

SPECJALNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

Zakres czynności:

•    Przygotowywanie informacji w zakresie opiniowania, uzgadniania oraz składania uwag i wniosków do dokumentów planistycznych i innych dokumentów pokrewnych
•    Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, pracowniami planowania, biurami projektowymi itp. W zakresie zmiany przeznaczenia gruntów kompleksów wojskowych

•    Przygotowywanie raportów w zakresie identyfikacji stanu istniejącego nieruchomości w celu optymalnego zagospodarowania nieruchomości

•    Przygotowanie okresowych raportów z bieżącej pracy w Sekcji Infrastruktury

Wymagania:

•    Wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura i pokrewne (geografia, geodezja i kartografia)

•    Znajomość zagadnień prawa z zakresu planowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, geodezji

•    Biegła znajomość ms office (excel, word, power point, outlook)

•    Biegłe posługiwanie się internetowymi systemami informacji przestrzennej

•    Umiejętność posługiwania się programem autocad, qgis

•    Umiejętności analityczne, czytanie map geodezyjnych

•    Dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, dokładność

•    Mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 

Oferujemy:

•    Umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin

•    Możliwość rozwoju zawodowego

•    Oferty prosimy składać na dres: ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres: wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 261-572-693 lub 261-572-272

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJNO – BUDOWLANA

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie ogólnobudowlanym
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE

•    Umiejętność kosztorysowania

•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

•    Znajomość zagadnień OZE

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

 

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie sanitarnym,
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych ,
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”,

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

•    Umiejętność kosztorysowania,

•    Znajomość zagadnień OZE

 

Oferty należy kierować na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerami: 261 572 361.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

SPECJALNOŚĆ TELETECHNIK

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym,
•    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
•    Przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Świadectwo kwalifikacyjne „D”.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”,

•    Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

•    Umiejętność kosztorysowania,

•    Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych.

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 723.

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Wymagania:

•    Dyplom magistra prawa,

 

Doświadczenie w zakresie:

•    Prawo Zamówień Publicznych,
•    Obsługi prawnej procesów budowlanych,
•    Gospodarki nieruchomościami,
•    Umów cywilnoprawnych,
•    Ochrony środowiska,

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres 61-716 Poznań ul. T. Kościuszki 92/98
Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 490

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W WYDZIALE BUDOWNICTWA

 

 

SPECJALNOŚĆ TELETECHNIK

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie telekomunikacji;
•    uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    posiadanie zaświadczenia wpisu na listę Komendanta Wojewódzkiego Policji dla Kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”.

 

 

LUB AUTOMATYK

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie automatyki;
•    świadectwo kwalifikacyjne serii „D”.

 

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”.

 

Oferty należy kierować na adres mailowy wzi.kadry@ron.mil.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań. Kontakt telefoniczny: 261 572 037 lub 261 572 490.

 

 

 

 

 

 

 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
zatrudni pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE EKSPLOATACJI

SPECJALNOŚĆ ELEKTRYK

 

 

 

Wymagania:

•    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie elektrycznym;
•    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
•    przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•    świadectwo kwalifikacyjne serii „D„.

Dodatkowe preferowane kwalifikacje:

•    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”
•    umiejętność kosztorysowania;
•    znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych;
•    znajomość zagadnień OZE.
•    umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE.

 

Oferty należy kierować na adres ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, drogą elektroniczną na adres wzi.kadry@ron.mil.pllub kontaktować się telefonicznie pod numerami: 261 572 361 lub kom. 663 663 026