Baner BIP
Usługi
Środa, 20 czerwiec 2018 r.
27.02.2018
Opracowanie koncepcji funkcjonalno-programowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski oraz udzielenie odpowiedzi na pytania podczas procedury przetargowej na roboty budowlane w zakresie dokumentacji projektowej dla zadania
06.11.2017
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej, opis przedmiotu zamówienia, nadzór autorski wraz z odpowiedziami na pytania do przetargu, na roboty budowlane dla zadania 55092 „Przebudowa budynku nr 6” Powidz 33 BLTr
31.10.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla: Dostosowanie kotłowni olejowych do zmiany paliwa na gaz ziemny w 33BLTr w Powidzu oraz dostosowanie kotłowni olejowych do zmiany paliwa na gaz ziemny w 31 BLT Poznań – Krzesiny
27.10.2017
Rozbiórka stacji paliw MPS wraz z remediacją zanieczyszczonych gruntów w K – 4204 Powidz (obiekty bud. nr 30, 42, 70, 71, 72)”
19.10.2017
„Budowa systemu ochrony kompleksu K-2725 Poznań CSWLąd – Budowa systemu ochrony kompleksu do obowiązujących przepisów i wymagań – opracowanie programu inwestycji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z odpowiedziami na pytania” - zadanie 55182


znaleziono: 52 wiadomości na 11 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - >>>