Baner BIP
Usługi
Poniedziałek, 24 wrzesień 2018 r.
15.04.2015
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Budowa strażnicy pożarowej z pomieszczeniami wartowni wraz z infrastrukturą techniczną w bazie paliwowej w Porażynie” oraz „Budowa budynków zaplecza administracyjno – technicznego składu Porażyn
26.02.2015
Dostosowanie pomieszczeń do systemu DUNAJ w budynku nr 1, adaptacja pomieszczeń budynku technicznego na kancelarię kryptograficzną w Ruchocinku – opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autors
24.02.2015
Opracowanie DPK wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i udzieleniem odpowiedzii na pytania do przetargu na roboty dla zadania 55067 POZNAŃ - BIEDRUSKO 14 WOG K-4515 - Przebudowa budynku nr 10 na magazyn środków bojowych
23.02.2015
Opracowanie Programu Inwestycji, Dokumentacji Projektowej, nadzór autorski wraz z odpowiedziami na pytania dla zadania 55168 Poznań Krzesiny JW 1156 „Budowa hangaru obsługi silnika F-100
18.02.2015
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej, nadzór autorski wraz z odpowiedziami na pytania dla zadania 55024 – Modernizacja stacji MPS dla 14 WOG


znaleziono: 61 wiadomości na 13 stronach
<<< -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - >>>