Baner BIP
Usługi
Środa, 24 październik 2018 r.
02.02.2016
Opracowanie PI i DPK wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego i udzielaniem odpowiedzi na pytania na roboty budowlane w zakresie dokumentacji projektowej dla zadania 55173 Poznań CSWL Modernizacja budynku sztabowego nr 3” przy ul. Wojska Polskiego

 

Nr sprawy: 4/WZI/16/WB
Data ogłoszenia: 02.02.2016r.
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie Programu Inwestycji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego i udzielaniem odpowiedzi na pytania do przetargu
na roboty budowlane w zakresie dokumentacji projektowej
dla zadania 55173 Poznań CSWLąd. - Modernizacja budynku sztabowego nr 3” przy ul. Wojska Polskiego 86/90.

 

Termin składania wniosków: 15.02.2016r. godz. 11:00
Termin otwarcia wniosków: 15.02.2016r. godz. 11:30

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie BZP

Odpowiedź na pytanie nr 1

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU