Baner BIP
Usługi
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.
17.10.2017
Wykonanie ekspertyzy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie 33. BLTr. w Powidzu wraz z zaleceniami i sposobami ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb

 

Nr sprawy: 97/WZI/14/WE
Data ogłoszenia: 17.10.2017
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie 33. BLTr. w Powidzu wraz z zaleceniami i sposobami ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb

 

Data otwarcia: 27.10.2017 godz. 11.30
Termin składania ofert: 27.10.2017 godz. 11.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Pobierz:

Pełna treść SIWZ w załączniku

 

Załączniki:

projekt umowy

Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego

karta gwarancyjna

opis przedmiotu zamówienia

Wykaz zatrudnienia

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE Z DNIA 03.11.2017 R.