Baner BIP
Historia
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Historia


 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu sformowany został w celu racjonalizacji zarządzania infrastrukturą wojskową. Powołany Decyzją Nr 365/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia eksperymentu integracji organów infrastruktury lotniskowej i ogólnowojskowej w Poznaniu na bazie 20. Terenowego Oddziału Lotniskowego oraz rozformowanego Rejonowego Zarządu Infrastruktury przejmując prawa i obowiązki obu ww. jednostek organizacyjnych. Rozpoczął swoje funkcjonowanie od 01.04.2003 r., bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury z dniem 1 stycznia 2006 roku przejął w swoje struktury 7 Wojskowych Administracji Koszar będących w rejonie działania Zarządu:

 

   - Wojskowa Administracja Koszar Nr 1w Poznaniu;
   - Wojskowa Administracja Koszar Nr 3 w Poznaniu;
   - Wojskowa Administracja Koszar Nr 5 w Poznaniu;
   - Wojskowa Administracja Koszar w Powidzu;
   - Wojskowa Administracja Koszar w Jarocinie;
   - Wojskowa Administracja Koszar w Lesznie;
   - Wojskowa Administracja Koszar w Śremie.

 

W dniu 1 stycznia 2008 r. Zarząd zmienia swoje podporzadkowanie, zostaje przejęty wraz z jednostkami podległymi przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Kolejne zmiany w resorcie obrony narodowej na mocy Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nakazują Zarządowi przekazanie podległych Wojskowych Administracji Koszar tworzącym się wojskowym oddziałom gospodarczym. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Wojskowe Administracje Koszar z rejonu działania Zarządu zakończyły swoją działalność i zostały przejęte przez:

 

   - 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu;
   - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
   - 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny;
   - 33 Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu.