Baner BIP
Odznaka pamiątkowa
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Odznaka pamiątkowa


W 2007 roku Szef Zarządu wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o nadanie Zarządowi odznaki pamiątkowej. Odznaka została wprowadzona Decyzją Nr 601/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Decyzja opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej nr 25 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 269.