Baner BIP
Struktura organizacyjna
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Szef Zarządu

płk Piotr Płocha

 

Zastępca Szefa Zarządu

ppłk Marek Benec

 

Główny księgowy

Andrzej Grząbka

 

Pełnomocnik Szefa ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Anna Jachnik

 

Szef Wydziału Organizacyjnego

ppłk Adam Walczak

Szef Wydziału Budownictwa

ppłk Leszek Moskal

        Kierownik Sekcji Budownictwa Lotniskowego

        mjr Tomasz Płachta

        Kierownik Sekcji Budownictwa Ogólnowojskowego

        cz.p.o. mjr Tomasz Płachta

        Kierownik Sekcji Planowania i Programowania

        Michał Borowczyk

Szef Wydziału Eksploatacji

cz.p.o. mjr Andrzej Kubiś

        Kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości

        mjr Andrzej Kubiś

        Kierownik Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

        Ewa Borek

        Kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Lotnisk

        vacat

        Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska

        Maciej Łagódka

Szef Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk

Dominika Bołuńdż

Kierownik Sekcji Infrastruktury

Agata Piaseczna

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Anna Grzybek

Kierownik Wydziału Gospodarki Sprzętem Infrastruktury

Wojciech Zgrabczyński