Baner BIP
Kontakt
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
ul. Tadeusza Kościuszki 92/98
61-716 Poznań

 

CZAS PRACY KANCELARII

 

W sprawie skarg, wniosków i petycji Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz 15.00 do 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. +48 261572020)

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sekretariat - wnioski i skargi

tel. 261 572 020

e-mail: wzi.sekretariat@ron.mil.pl

 

Rzecznik prasowy

tel. 261 572 096

e-mail: wzi.wo@ron.mil.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

tel. 261 572 519

e-mail: ar.kupinski@ron.mil.pl

 

Kancelaria - pozostała korespondencja

tel. 261 572 644

fax. 261 572 489


Zamówienia publiczne - korespondencja dot. zam. publicznych

tel. 261 573 323, 261 572 528

fax. 261 572 727

e-mail: wzi.szp@ron.mil.pl